Hoppa till innehåll
Sparade flyg

Du sparade flyg

Inga sparade flyg

Integrietspolicy

Integritetspolicy för LHR Airports Limiteds (Heathrows) webbplats och kanaler i sociala medier.

Integritet på Heathrow flygplats

Sista revision: september 2022

Vårt integritetslöfte
 • Vi lovar att samla in, använda och spara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
 • Vi lovar att endast använda dina personuppgifter för specifikt angivna syften.
 • Vi lovar att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter och vilka vi delar dem med.


Denna integritetspolicy ger information om vad du kan förvänta dig när Heathrow Airport Limited (Heathrow flygplats) samlar in personuppgifter om dig när du använder Heathrow.com eller Heathrows kanaler på sociala medier. Heathrow flygplats har åtagit sig att skydda dina personuppgifter när du använder Heathrows tjänster. När du tillhandahåller sådana uppgifter är vi juridiskt skyldiga att använda dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller alla tillämpliga lagar om personliga dataskydd, däribland Allmänna dataskyddslagstiftningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer att sparas i en säker miljö och åtkomst till dem kommer att begränsas enligt behovsprincipen

 

När du använder Heathrow.coms eller Heathrows kanaler på sociala medier kommer vi att hämta följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Flygnummer
 • Användarnamn på sociala medier, och om ditt konto är offentligt, information om din profil, såsom innehåll du tillhandahåller, följare av inlägg, vad du följer, kommentarer om din profil, biografi och adressen för din onlinenärvaro

Heathrow samlar in uppgifter om hur du använder Heathrow.com via vår webbplats och enheten/enheterna du använder för att nyttja tjänsten. Detta inkluderar insamling av unika identifierare som IP-adresser, som är nummer som unikt identifierar en specifik dator eller andra nätverksenheter på internet. För mer information, se vår sektion om ”cookies” nedan.

Heathrow kommer att använda dina personuppgifter för en rad olika syften, bland annat följande:

 • För att tillhandahålla vår Heathrow Journey Planner (planeringstjänst för resa) som ger dig en komplett reseruttsguide med tider och adresser.
 • För att besvara feedback, frågor och klagomål som du skickat in genom vårt feedbackformulär.
 • För att skicka marknadsföringsutskick om Heathrows produkter och tjänster. Vi kommer endast att göra det om du ger oss ditt uttryckliga samtycke att göra det.
 
Dataanvändning
Syfte

Motivering
För att hantera Heathrows tävlingar och välja vinnare för de tävlingar du deltar i via Heathrows webbplatser eller Heathrows kanaler på sociala medier. Samtycke Det krävs för att få utföra tävlingen du avtalsenligt deltar i. Underlåtelse att tillhandahålla obligatoriska uppgifter som anges med ‘*’ kommer att innebära att vi inte kan låta dig delta i den relevanta tävlingen.
Då du använder Heathrows kanaler på sociala medier för att kommunicera med Heathrow. Legitimt intresse Vi använder sociala medier som Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WeChat och Weibo för att interagera med våra kunder. Om vi mottar frågor via dessa plattformar på sociala medier kan vi komma att samla in dina personuppgifter för att identifiera dig korrekt och hantera din fråga. Alla personuppgifter som samlas in kommer att bero på de uppgifter du lämnar ut till oss. Vid några få tillfället kan vi komma att begära fler uppgifter, för att vi ska kunna lösa din fråga på bästa sätt. Våra sociala plattformar Weibo och WeChat hanterar via vår tillförlitliga tredjepartsleverantör Heathrow TONG Digital.
För att skicka marknadsföringsutskick om Heathrow flygplats och andra Heathrow-tjänster. Samtycke och legitimt intresse När du köper en Heathrow-produkt eller använder en av våra tjänster kommer vi att basera vårt legitima intresse på att skicka marknadsföringsutskick till dig, att informera dig om de senaste flygplatsuppdateringarna, inklusive erbjudanden och nya tjänster där vi har ditt samtycke eller ett legitimt affärsintresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig för att förbättra din reseupplevelse.
För att besvara feedback, frågor och klagomål som du skickat in genom vårt feedbackformulär. Legitimt intresse När du fyller i ett feedbackformulär eller skickar oss frågor eller kommentarer har vi ett legitimt intresse att besvara din feedback.
Vi kommer att dela ditt namn och din e-postadress med utvalda flygbolagspartner, som kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsutskick till dig. Samtycke När du deltar i en tävling och ger oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med våra tävlingspartner, som kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsutskick till dig.
Vi kan matcha de uppgifter vi samlar in med andra uppgifter som vi har om dig när du har tillhandahållit ett Heathrow Rewards-nummer när du köper produkter och tjänster från våra detaljhandelspartner. Vi kan även komma att analysera marknadsföringsutskick för att mäta kampanjeffektivitet och -deltagande. Samtycke och legitimt intresse Då vi har ditt samtycke eller ett legitimt affärsintresse för dina personuppgifter att samlas in för detta specifika syfte. Vi kan komma att matcha de uppgifter vi samlar in med andra uppgifter som vi har om dig, om du har använt Heathrow-produkter och -tjänster eller om du har tillhandahållit ett Heathrow Rewards-nummer när du har köpt produkter eller tjänster från våra detaljhandelspartner. Vi kan även komma att analysera marknadsföringsutskick för att mäta kampanjeffektivitet och -deltagande. Vi gör detta för att bygga upp en bild av dina personliga preferenser och förstå hur du använder Heathrow och våra detaljhandelspartners produkter och tjänster.

Du har alltid kontroll över hur vi använder dina personuppgifter och du kan när som helst välja att avregistrera dig från marknadsföringsutskick under och efter bokningsprocessen. Du kan när som helst ändra dina marknadsföringspreferenser eller avregistrera dig från Heathrow flygplats marknadsföringsutskick genom att besök ”Mitt konto” eller genom att klicka på ”Avregistrera” längst ner i marknadsföringsmejl från Heathrow flygplats. Du har rätt att motsätta dig denna behandling, vilket du kan göra genom att kontakta privacy@heathrow.com. På sociala medier kan du sluta att följa oss eller blockera oss eller använda alternativet att avsluta kontot. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida. Obs: Om du motsätter dig detta kan det påverka vår förmåga att skicka anpassade marknadsföringsutskick till dig.

Dina uppgifter kommer att hanteras och användas av följande mottagare:

 • Heathrow-personal som sköter tävlingen och onlinetjänsten
 • Våra tillförlitliga partner som sköter marknadsföringsinsatser för vår CRM-plattform.
 • Kundtjänstmedarbetare som anställs av Sitel Group som arbetar å Heathrows vägnar
 • Tävlingsleverantörer och partner, om tävlingen är igång
 • TONG Digital, vår tillförlitliga byrå som specialiserat sig på sociala medier. Se vår integritetspolicy för TONG Digital

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter, annat än enligt det som anges i denna integritetspolicy, till våra tillförlitliga tredjepartsleverantörer och/eller till poliser, domstolar, tillsynsorgan och andra myndigheter för att hjälpa dem i deras utredningar eller begäranden och/eller för att vi ska kunna rapportera säkerhetsincidenter eller misstänkta eller faktiska olagliga handlingar och/eller i enlighet med annat som krävs av lagen.

Vissa av våra tillförlitliga partner, som vi delar dina personuppgifter med, kan behöva överföra dina personuppgifter till andra länder. Eftersom vi ansvarar för dina personuppgifter kommer vi alltid att se till att dina uppgifter hålls trygga och säkra när de överförs.

Dina personuppgifter för att delta i Heathrows tävlingar kommer att sparas under en period om 60 dagar från datumet för dragningen, då alla dina personuppgifter kommer att tas bort från vårt system.

Dina personuppgifter för marknadsföringsutskick kommer att sparas under en period om tre år från sista interaktionsdatum med marknadsföringsutskicket (t.ex. då du sist öppnade ett utskick eller klickade på en länk i utskicket) och sedan kommer dina personuppgifter att raderas från våra system.

Dina personuppgifter för sociala medier kommer att sparas i en period om två år och sedan raderas efter att tiden för att behålla uppgifterna har löpt ut.

Om du säger att du inte längre vill motta marknadsföringsutskick om Heathrows produkter och tjänster kommer vi att behålla dessa uppgifter om dig tills dess att du inte vill att vi ska göra det. Detta är för att garantera att vi inte skickar dig några fler marknadsföringsutskick av misstag.

Du har, i enlighet med Allmänna dataskyddslagen, rätt att:

 • Få åtkomst till dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag
 • Ändra, radera eller begränsa åtkomsten till dina uppgifter då det är motiverat att göra det
 • Motsätta dig behandling av dina uppgifter då det är motiverat att göra det
 • Dataportabilitet

För att utöva dina rättigheter, kontakta Heathrows dataskyddsombud genom att använda följande kontaktuppgifter:

Dataskyddsombud
Heathrow Airport Limited
The Compass Centre
Nelson Road
Hounslow
Middlesex
TW6 2GW
E-post: privacy@heathrow.com

Om du anser att du har fått ett svar du inte är nöjd med har du rätt att framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet – Information Commissioner’s Office (ICO). Du kan läsa mer på ICO:s webbplats på https://ico.org.uk/concerns/ för information om klagomålsprocessen.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi på Heathrow använder cookies för att förstå hur våra webbplatser används, för att hjälpa oss att förbättra din globala onlineupplevelse. Vissa av de cookies vi använder är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera medan andra cookies används för att tillhandahålla skräddarsydda annonser från tillförlitliga tredjeparter. Besök www.aboutcookies.org för att läsa mer om cookies.

 

Heathrow använder följande typer av cookies på vår webbpplats:

Strikt nödvändiga cookies - Dessa cookies är viktiga för att få våra webbplatser att fungera och utan dem kan vissa av de tjänster du har begärt inte tillhandahållas.

Prestandacookies - Dessa cookies används för att samla in anonyma uppgifter om hur du använder våra webbplatser. Dessa uppgifter används för att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra våra webbplatser och förstå hur effektiva våra annonser är. Du kan välja bort dessa cookies genom att hantera dina preferenser ovan.  

Funktionscookies - Dessa cookies används för att tillhandahålla tjänster eller komma ihåg inställningar för att förbättra ditt besök, t.ex. textstorlek och andra preferenser. Du kan välja bort dessa cookies genom att hantera dina preferenser ovan. 

Reklam- och annonscookies - Dessa cookies används av tillförlitliga tredjeparter för att leverera aviseringar som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du kan se en annons och hjälper till att mäta annonskampanjens effektivit. Du kan välja bort dessa cookies genom att hantera dina preferenser ovan. 

Anpassningscookies - Dessa cookies hjälper oss att visa dig det mest relevanta innehållet baserat på din interaktion med vår webbplats. Du kan välja bort dessa cookies genom att hantera dina preferenser ovan. 

Hantera cookies - Om du så önskar kan du använda din webbläsare för att begränsa, blockera eller radera cookies från Heathrow och våra tredjepartsannonsörer eller andra webbplatser. Varje webbläsare är annorlunda, så kontrollera menyn ”Hjälp” för din specifika webbläsare, för att lära dig mer om hur du hanterar dina cookiepreferenser. Om du väljer att inaktivera alla cookies kan vi inte garantera prestandan för våra webbplatser och det kan hända att vissa av våra funktioner inte fungerar som väntat. Du kan även välja bort cookies genom att hantera dina preferenser ovan. 

Länkar till andra webbplatser - Denna integritetspolicy omfattar inte länkarna inom denna webbplats till tredjepartswebbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyerna som finns på andra webbplatser du besöker.

Ändringar i denna integritetspolicy - Vi kommer att granska denna integritetspolicy regelbundet och placera eventuella uppdateringar här. I början av denna integritetspolicy kommer vi att ange när sista revisionen gjordes.

Andra integritetspolicyer som gäller för Heathrow flygplats

Partners integritetspolicyer